1. Siapakah yang dibenarkan untuk mendaftar dan menggunakan portal e-bida UTeM?

Berikut ialah kategori orang awam/Perniagaan/Syarikat (SYT) yang dibenarkan untuk mendaftar di Portal e-bida UTeM:

  1. Individu: Penduduk Tetap Malaysia (PTM) dan Orang Awam Malaysia (MAL) yang berumur 18 tahun dan ke atas.
  2. Perniagaan/ Syarikat: Perniagaan/ Syarikat yang berdaftar.
2. Apakah syarat untuk mendaftar dan menggunakan portal e-bida UTeM?

Individu/Perniagaan/Syarikat perlu mempunyai kad kredit/kad debit atau perbankan atas talian bagi memudahkan proses transaksi dilakukan. Syarat-syarat lain tertakluk kepada kelulusan pihak Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ).

3. Apakah jenis e-mel yang sesuai untuk digunakan semasa pendaftaran di portal e-bida UTeM?

Orang awam atau pengguna portal e-bida UTeM disarankan menggunakan e-mel Gmail yang aktif bagi memudahkan penerimaan sebarang notifikasi daripada Sistem e-bida UTeM. Untuk e-mel korporat, sila pastikan urusetia e-mel anda membenarkan e-mel dari luar dan juga semak capaian spam/junk mail.

4. Bagaimanakah sekiranya terdapat perubahan maklumat butir peribadi setelah pendaftaran dilakukan di portal e-bida UTeM?

Sebarang kemaskini maklumat peribadi boleh dibuat dalam sistem e-bida UTeM (Akaun Saya) sebelum tamat waktu bidaan (jika membida). Jika tidak, maklumat peribadi ini akan dicetak di atas surat rasmi kelulusan dan tidak boleh ditukar.

5. Apakah browser yang sesuai untuk menggunakan portal e-bida UTeM?

Orang awam atau pengguna portal e-bida UTeM disarankan untuk menggunakan browser Chrome Version 73, Internet Explorer 11, Android Version 6 atau IOS 10 dan ke atas untuk paparan yang lebih baik.

6. Berapa lamakah tempoh bidaan untuk satu (1) siri nombor kenderaan berlangsung?

Tempoh Bidaan untuk satu (1) siri nombor pendaftaran kenderaan berlangsung selama lima (5) hari bermula pada pukul 12.00 tengah hari dan tamat pada pukul 12.00 tengah hari pada hari kelima (5). Waktu bidaan diambil kira sepanjang tempoh bidaan berlangsung dan bukannnya pada waktu bayaran bidaan pada pihak bank.

*Anda digalakkan untuk melakukan bidaan awal untuk kelancaran semua proses.   
Elakkan aktiviti bidaan disaat akhir bagi mengelakkan gangguan bayaran.

7. Apakah fi dan caj perkhidmatan yang dikenakan?

Pembida akan dikenakan caj perkhidmatan sebanyak RM10.00 iaitu sebagai yuran bidaan bagi setiap nombor pendaftaran yang dibida dan perlu dibayar sebelum membuat bidaan. Bayaran ini merupakan Hasil Kerajaan dan tidak akan dikembalikan.

8. Adakah pembida perlu meletakkan deposit?

Tiada deposit diperlukan tetapi pembida perlu membayar harga minima atau lebih dari harga minima bagi setiap nombor kenderaan yang dibida pada kali pertama. Bayaran bidaan berikutnya adalah berdasarkan jumlah peningkatan bidaan yang dibuat.

*Pastikan had kad kredit anda mencukupi.

9. Bagaimana penentuan harga bidaan dikira?

Setiap nombor kenderaan mempunyai kategori dan nilai ditentukan mengikut jadual berikut:

 

Setiap amaun bidaan pertama yang dibida mestilah sama atau melebihi harga minima yang ditetapkan mengikut kategori.

Formula:

Harga Minima Bidaan + Kenaikan Bidaan Minima = Jumlah Bidaan

Peningkatan minima bidaan adalah mengikut kategori nombor dengan ketiadaan had untuk peningkatan maksimum.
Segala transaksi semasa bidaan adalah menggunakan kaedah Pre-Authorization

Untuk kaedah pembayaran secara FPX, pembida yang Tidak Berjaya akan dipulangkan wang dalam tempoh 14 hari bekerja.

 

10. Apakah had untuk membida?

Tiada had untuk membida.

11. Bolehkah pembida menarik balik bidaan?

TIDAK. Pembida tidak dibenarkan menarik balik bidaan sepanjang tempoh bidaan berlangsung.

12. Adakah pembida akan menerima apa- apa makluman semasa tempoh bidaan?

Ya, segala aktiviti yang melibatkan nombor plat eksklusif UTEM yang dibida akan dikemaskini di dalam “Bidaan saya” atau pemberitahuan e-mel.

13. Bilakah keputusan rasmi bidaan diumumkan?

Keputusan bidaan rasmi akan dikeluarkan dalam tempoh 24 jam selepas bidaan tamat bergantung kepada transaksi dengan pihak bank.

14. Bagaimana untuk mengetahui jika pembida telah menang/gagal bidaan?

Pentadbir sistem akan menghantar e-mel makluman kepada pembida untuk memaklumkan status bidaan samada berjaya atau gagal. Keputusan bidaan juga boleh dilihat di portal e-bida UTeM melalui pilihan menu “Bidaan Saya”.

15. Bagaimanakah kaedah pembayaran bidaan dilakukan?

Pembayaran bidaan boleh dibuat melalui dua (2) seperti berikut:

  1. kad kredit tempatan atau kad debit tempatan ((Malaysia Issuer)) sahaja; atau
  2. perbankan atas talian melalui Financial Process Exchange (FPX)
16. Bolehkah pembida menggunakan lebih dari satu kad kredit/ kad debit semasa membuat tambahan bida?

Pembida boleh menggunakan lebih dari satu kad kredit atau kad debit untuk membuat tambahan bidaan.

17. Apa yang akan berlaku pada bayaran bidaan jika bidaan pembida berjaya?

Jika bidaan berjaya, amaun bidaan akan ditolak dari kad kredit/ kad Debit pembida dengan serta-merta.

18. Apa yang akan berlaku pada amaun bidaan jika bidaan pembida tidak berjaya?

Pembatalan transaksi oleh pihak bank akan dilakukan dan amaun akan dikreditkan semula ke kad kredit/kad debit atau akaun bank pembida. Tiada caj yang akan dikenakan.

19. Berapa lamakan tempoh penyelesaiaan pembayaran bidaan sekiranya bidaan pembida tidak berjaya?

Amaun penyelesaian bayaran akan dikreditkan ke kad kredit pembida dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja manakala bagi penggunaan kad debit bayaran akan dikreditkan dalam tempoh 14 hari bekerja bergantung kepada bank pengeluar kad kredit/ kad debit (issuer). Bagi penggunaan perbankan atas talian FPX, bayaran akan dikreditkan ke akaun bank pembida dalam tempoh 14 hari bekerja.

20. Sekiranya pembida mengalami masalah berkaitan kad kredit/ kad debit seperti transaksi penolakan dan bayaran balik, kepada siapakah harus pembida rujuk?

Sekiranya terdapat sebarang masalah yang melibatkan kad kredit/ kad debit, pembida boleh terus berhubung dengan bank pengeluar kad kredit/ kad debit (issuer).

21. Apakah dokumen yang perlu dibawa ke JPJ bagi proses pendaftaran nombor kenderaan?

Pemenang boleh hadir sendiri ataupun mana-mana wakil pemenang ke JPJ Negeri Melaka (Bukit Katil)  atau JPJ Wilayah Persekutuan (Wangsa Maju) dan perlu membawa dokumen seperti di bawah:

  1. Cetakan Surat Keputusan Bidaan nombor plat eksklusif UTEM daripada pihak UTeM (melalui sistem e-bida UTeM)
  2. Salinan Kad Pengenalan/Salinan Identiti Pengenalan Syarikat dan dokumen berkaitan kenderaan yang ingin didaftarkan.
22. Bilakah boleh mendaftar nombor plat eksklusif UTEM di JPJ?

Pemenang boleh mendaftar nombor plat eksklusif UTEM di JPJ berkaitan selepas mendapat Surat Keputusan.

23. Bagaimana pembida yang berjaya mendapat Surat Keputusan bidaan nombor plat eksklusif UTEM?

Pembida yang berjaya akan mendapat Surat Keputusan bidaan melalui sistem e-bida UTeM (Bidaan Saya) dan pembida boleh mencetak surat keputusan tersebut bagi tujuan pendaftaran nombor kenderaan

24. Apakah tempoh akhir bagi pendaftaran nombor kenderaan?

Tempoh akhir bagi pendaftaran nombor kenderaan adalah 12 bulan dari tarikh pengeluaran Surat Keputusan.

25. Apa yang berlaku jika pembida tidak mahu menerima nombor pendaftaran yang dimenangi?

Nombor pendaftaran kenderaan yang dimenangi akan ditarik balik tanpa sebarang notis dan bayaran yang telah dibuat TIDAK akan dikembalikan dan menjadi hasil Kerajaan.

26. Adakah nombor plat eksklusif UTEM yang dimenangi boleh ditukar nama?

Nombor plat yang dimenangi boleh ditukar nama kepada penama lain dengan membuat permohonan kepada UteM menggunakan borang yang disediakan dan caj bayaran sebanyak RM 100.00 perlu dibayar kepada UTeM sebelum pendaftaran di Pejabat JPJ.

Penukaran boleh dilakukan di Unit Pengurusan Penjanaan Pendapatan, Pejabat Bendahari Aras 1, Bangunan Canselori UTeM. Sila bawa dokumen seperti surat keputusan asal, kad pengenalan pemohon dan penama baru.