BtnPlatinum
Bernilai Utama

BtnDiamond
Menarik 2 digit
Popular 2 digit

BtnGold
Menarik 3 digit
Popular 3 digit

BtnSilver
Menarik 4 digit
Popular Khas
Popular 4 digit

BtnBronze
Nombor Semasa

Laman sesawang ini merupakan sistem bidaan universiti yang diwujudkan bagi membolehkan orang awam, alumni dan warga UTeM membeli nombor plat eksklusif UTeM.

Nombor plat yang ditawarkan bermula dengan abjad 'UTEM' diikuti dengan rangkaian nombor terpilih dan hanya boleh didapati secara eksklusif di dalam sistem ini.


PEMAKLUMAN:
Surat Keputusan bidaan boleh disemak dan dicetak di portal e-bida UTeM melalui pilihan menu “Bidaan Saya”.

Staf, pelajar, alumni dan pesara UTeM yang berjaya dalam bidaan, layak memohon rebat. Permohonan ini perlu dibuat dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh surat keputusan dikeluarkan.